ร่วมจัดกับ
UBM ASIA (THAILAND) CO., LTD.
503/23 K.S.L Tower 14th Floor, Sri Ayuthya Road,
Phayathai, Rajathewee, Bangkok 10400 Thailand
 
T +66 (2) 642 6911 F +66 (2) 642 6919-20
 
asew-th@ubm.com